photoelectric relay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

photoelectric relay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm photoelectric relay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của photoelectric relay.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • photoelectric relay

    * kỹ thuật

    điện:

    rơle quang điện