photoelectric scanner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

photoelectric scanner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm photoelectric scanner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của photoelectric scanner.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • photoelectric scanner

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    máy quét quang điện