phono adaptor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phono adaptor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phono adaptor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phono adaptor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • phono adaptor

    * kỹ thuật

    bộ thích ứng âm thanh (cho máy thu)