phonoreceptor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phonoreceptor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phonoreceptor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phonoreceptor.

Từ điển Anh Việt

  • phonoreceptor

    * danh từ

    máy nhận, máy thu âm