pcm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pcm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pcm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pcm.

Từ điển Anh Việt

  • pcm

    điều biến mã xung