pcm/fm modulation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pcm/fm modulation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pcm/fm modulation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pcm/fm modulation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pcm/fm modulation

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    điều biến PCM/FM