pcmcia connector nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pcmcia connector nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pcmcia connector giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pcmcia connector.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pcmcia connector

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ nối PCMCIA

    đầu nối PCMCIA