pcmcia slot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pcmcia slot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pcmcia slot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pcmcia slot.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pcmcia slot

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    khe cắm PCMCIA