pcm interface unit (pli) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pcm interface unit (pli) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pcm interface unit (pli) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pcm interface unit (pli).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pcm interface unit (pli)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Khối giao diện PCM