pcm codec nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pcm codec nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pcm codec giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pcm codec.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pcm codec

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    cođec PCM