pcm long distance transmission nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pcm long distance transmission nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pcm long distance transmission giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pcm long distance transmission.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pcm long distance transmission

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    truyền điều biến mã xung

    truyền PCM đường dài