pcm system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pcm system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pcm system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pcm system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pcm system

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    hệ điều biến mã xung

    hệ PCM