mail day nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mail day nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mail day giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mail day.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mail day

    * kinh tế

    hạn chót nhận bưu kiện trong tuần

    ngày gởi bưu điện