mailbag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mailbag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mailbag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mailbag.

Từ điển Anh Việt

 • mailbag

  túi thư (để mang thư đi)

  bó thư (các thư từ đã nhận)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • mailbag

  pouch used in the shipment of mail

  Synonyms: mail pouch

  letter carrier's shoulder bag

  in Britain they call a mailbag a postbag

  Synonyms: postbag