maillol nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

maillol nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm maillol giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của maillol.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • maillol

    French sculptor of monumental female nudes (1861-1944)

    Synonyms: Aristide Maillol

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).