maillot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

maillot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm maillot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của maillot.

Từ điển Anh Việt

 • maillot

  * danh từ

  áo may-ô; áo nịt

  quần chật ống (cho người khiêu vũ, làm xiếc)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • maillot

  a woman's one-piece bathing suit

  Synonyms: tank suit

  tights for dancers or gymnasts