mail-car nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mail-car nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mail-car giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mail-car.

Từ điển Anh Việt

  • mail-car

    /'meilkɑ:/

    * danh từ

    xe thư