limestone washer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

limestone washer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm limestone washer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của limestone washer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • limestone washer

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    nhà máy rửa đá vôi