limestone dust nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

limestone dust nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm limestone dust giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của limestone dust.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • limestone dust

    * kỹ thuật

    vôi bột