limestone quarry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

limestone quarry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm limestone quarry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của limestone quarry.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • limestone quarry

    * kỹ thuật

    mỏ đá vôi