limestone sonde nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

limestone sonde nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm limestone sonde giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của limestone sonde.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • limestone sonde

    * kỹ thuật

    cái dò đá vôi