limestone pillar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

limestone pillar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm limestone pillar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của limestone pillar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • limestone pillar

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    cột đá vôi