limestone addition nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

limestone addition nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm limestone addition giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của limestone addition.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • limestone addition

    * kỹ thuật

    phụ gia đá vôi