limestone pit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

limestone pit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm limestone pit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của limestone pit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • limestone pit

    * kỹ thuật

    mỏ đá vôi