limestone soil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

limestone soil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm limestone soil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của limestone soil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • limestone soil

    * kỹ thuật

    đá vôi