limestone slurry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

limestone slurry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm limestone slurry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của limestone slurry.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • limestone slurry

    * kỹ thuật

    vôi bột