limestone bank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

limestone bank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm limestone bank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của limestone bank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • limestone bank

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dải đá vôi