limestone reef nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

limestone reef nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm limestone reef giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của limestone reef.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • limestone reef

    * kỹ thuật

    rạn đá vôi

    hóa học & vật liệu:

    ám tiêu đá vôi