limestone flux nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

limestone flux nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm limestone flux giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của limestone flux.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • limestone flux

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    chất trợ dung đá vôi