lighting rod nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lighting rod nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lighting rod giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lighting rod.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • lighting rod

  * kỹ thuật

  điện:

  cột thu lôi

  xây dựng:

  thanh chống sét

  thanh thu lôi