lighting pillar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lighting pillar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lighting pillar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lighting pillar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • lighting pillar

    * kỹ thuật

    cột điện