lice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lice.

Từ điển Anh Việt

  • lice

    /lausə/

    * danh từ, số nhiều lice

    rận; chấy