ill temper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ill temper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ill temper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ill temper.

Từ điển Anh Việt

 • ill temper

  /'il'tempə/ (ill-temperedness) /'il'tempədnis/

  temperedness) /'il'tempədnis/

  * danh từ

  tính càu nhàu, tính cáu bẳn, tính gắt gỏng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ill temper

  Similar:

  bad temper: a persisting angry mood