illness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

illness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm illness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của illness.

Từ điển Anh Việt

  • illness

    /'ilnis/

    * danh từ

    sự đau yếu, sự ốm

    bệnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet