malady nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

malady nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm malady giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của malady.

Từ điển Anh Việt

 • malady

  /'mælədi/

  * danh từ

  bệnh tật

  (nghĩa bóng) tệ nạn

  social maladies: tệ nạn xã hội

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • malady

  any unwholesome or desperate condition

  what maladies afflict our nation?

  Similar:

  illness: impairment of normal physiological function affecting part or all of an organism

  Synonyms: unwellness, sickness

  Antonyms: wellness, wellness