illogical nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

illogical nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm illogical giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của illogical.

Từ điển Anh Việt

 • illogical

  /i'lɔdʤikəl/

  * tính từ

  không lôgíc, phi lý

  an illogical analysis: một sự phân công không lôgíc

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • illogical

  * kỹ thuật

  vô lý

Từ điển Anh Anh - Wordnet