unlogical nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unlogical nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unlogical giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unlogical.

Từ điển Anh Việt

 • unlogical

  * tính từ

  không nhất quán

  không lô-gíc, phi lô-gíc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • unlogical

  Similar:

  illogical: lacking in correct logical relation

  Antonyms: logical