ill-being nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ill-being nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ill-being giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ill-being.

Từ điển Anh Việt

 • ill-being

  /'il'bi:iɳ/

  * danh từ

  tình trạng ốm yếu, tình trạng xấu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ill-being

  lack of prosperity or happiness or health

  Antonyms: well-being