illicitly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

illicitly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm illicitly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của illicitly.

Từ điển Anh Việt

  • illicitly

    xem illicit

Từ điển Anh Anh - Wordnet