ill nature nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ill nature nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ill nature giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ill nature.

Từ điển Anh Việt

 • ill nature

  /'il'neitʃə/

  * danh từ

  tính xấu, tính khó chịu

  tính hay càu nhàu, tính hay cáu bẳn, tính gay gắt gỏng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ill nature

  a disagreeable, irritable, or malevolent disposition

  Antonyms: good nature