help menu nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

help menu nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm help menu giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của help menu.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • help menu

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  lệnh đơn trợ giúp

  thực đơn hướng dẫn

  trình đơn trợ giúp