helpdesk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

helpdesk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm helpdesk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của helpdesk.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • helpdesk

    Similar:

    help desk: a service that provides information and assistance to the users of a computer network

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).