helpful nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

helpful nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm helpful giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của helpful.

Từ điển Anh Việt

 • helpful

  /'helpful/

  * tính từ

  giúp đỡ; giúp ích; có ích

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • helpful

  providing assistance or serving a useful function

  Antonyms: unhelpful