gut nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gut nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gut giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gut.

Từ điển Anh Việt

 • gut

  /gʌt/

  * danh từ

  ruột

  small gut: ruột non

  blind gut: ruột tịt

  (số nhiều) ruột, lòng (thú vật)

  sự can đảm, sự quyết tâm; (số nhiều) (thực vật học) sự gan góc, sự gan dạ, khí phách, tinh thần chịu đựng

  a fellow full of gut: người can đảm gan góc

  (số nhiều) (thông tục) cái bụng, cái thùng chứa (tượng trưng cho sự tham ăn, tham uống)

  (số nhiều) (thông tục) nội dung chính, phần có giá trị (của cái gì)

  guts of a speech: nội dung chính của bài nói

  dây ruột mèo (dùng cho đàn viôlông); dây cước (để câu cá); chỉ khâu vết mổ

  đường hẻm nhỏ; cửa hẹp (sông, biển)

  * ngoại động từ

  moi ruột (một con vật)

  to gut a fish: moi ruột cá

  phá huỷ bên trong

  a house gutted by fire: ngôi nhà bị lửa thiêu sạch bên trong (chỉ còn bốn bức tường)

  rút ruột, rút gan; rút hết tinh tuý (một cuốn sách)

  * nội động từ

  tọng, nốc cho đầy

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • gut

  a narrow channel or strait

  empty completely; destroy the inside of

  Gut the building

  remove the guts of

  gut the sheep

  Similar:

  intestine: the part of the alimentary canal between the stomach and the anus

  Synonyms: bowel

  catgut: a strong cord made from the intestines of sheep and used in surgery