guttula nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

guttula nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm guttula giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của guttula.

Từ điển Anh Việt

  • guttula

    * danh từ; số nhiều guttulae

    giọt nhỏ