gang mill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gang mill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gang mill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gang mill.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gang mill

    * kỹ thuật

    bộ dao phay