earth limb measurement satellite (elms) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

earth limb measurement satellite (elms) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm earth limb measurement satellite (elms) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của earth limb measurement satellite (elms).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • earth limb measurement satellite (elms)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    vệ tinh đo vòng cung trái đất