earthman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

earthman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm earthman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của earthman.

Từ điển Anh Việt

  • earthman

    * danh từ

    xem earthling

Từ điển Anh Anh - Wordnet