earth imaging working group (eiwg) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

earth imaging working group (eiwg) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm earth imaging working group (eiwg) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của earth imaging working group (eiwg).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • earth imaging working group (eiwg)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    nhóm công tác tạo ảnh trái đất