credit sale nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

credit sale nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm credit sale giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của credit sale.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • credit sale

  * kinh tế

  bán chịu

  bán hàng chịu

  bán trả dần

  bán trả góp

  sự bán chịu